2011-08-09

Eftervärme av Tomas Sjödin

Efter att ha läst de tidigare böckerna av Tomas Sjödin: När träden avlövas ser man längre från vårt kök, Den enklaste glädjen och Reservkraft, så läste jag förstås även Eftervärme. När man har fastnat för böckerna av en viss författare, så har man!
Temat i eftervärme är värmen som lämnas kvar när kylan kommer, t.ex. husväggen åt väster som avger värme ett bra tag efter det att solen gått ner och hur man kan hitta eftervärme i sitt eget liv, när kylan sätter in - hur man hittar ljusglimtarna som ger livet någon form av mening i de stunder när livet känns meningslöst.
Det är svårt att beskriva en bok som denna, i stället säger jag: Läs den!

Inga kommentarer: