2011-08-10

Bittrare än döden av Camilla Grebe och Åsa Träff

Detta är deckarsystrarnas andra bok och jag tyckte att denna var bättre än den första boken (Någon sorts frid). Det är svårt att säga varför, kanske beror det på att jag tyckte att händelserna i handligen flöt på bättre i denna bok eller så var jag redan introducerad till huvudpersonen, Siri, och visste lite om henne, samtidigt som jag var nyfiken på hur livet skulle utvecklas för henne.
Siri och en av hennes kollegor leder en sorts självhjälpsgrupp för kvinnor som utsatts för hot och våld, och det är otäcka öden, säkert inte ovanliga, att läsa om. Det kryper närmare en när man läser om det i en bok där man får höra offrets beskrivning av upplevelserna, än när man bara ser en tidningsrubrik om hot och våld mot kvinnor. En kvinna med indirekt anknytning till självhjälpsgruppen bli mördad och man får följa konsekvenserna av detta för självhjälpsgruppen och så småningom uppnystandet av gåtan om vem som egenligen mördade henne.

Deckarsystrarna har en blogg, men den har tyvärr inte varit aktiv på jättelänge.

Inga kommentarer: