2012-01-27

Guldsot av Bernt Hermele

Guldsot med underrubriken "Berättelsen om Röda Korset-bedragaren Johan af Donner" av Bernt Hermele är en intressant bok om en händelse som ligger nära i tiden. Bernt Hermele beskriver hur Johan af Donners liv sett ut och vad han har gjort, samt spekulerar en del i varför af Donner gjort vissa val i vissa skeden av livet. Han har känt af Donner sedan tidigare och intervjuat många personer i hans närhet.
Det som fascinerade mig mest var de på Röda Korset som lade märke till att något var fel och som inte kunde lita på sin ledning, utan fick söka fram bevis mer eller mindre i hemlighet för att sedan kontakta revisorer m.fl. p.g.a. deras misstankar om att ledningen inte skulle ta problemen på allvar och sopa dem under mattan.

Inga kommentarer: