2012-01-06

De nio målarna av Dorothy L Sayers

Detta är en av Dorothy L Sayers bästa pusseldeckare, med lord Peter Wimsey i huvudrollen, brukar det sägas och jag kan bara hålla med. Boken är finurligt uppbyggd kring klockringning, så som den förekommer i England, där man angriper möjligheten att ringa i kyrkklockorna på ett matematiskt sätt och försöker ringa dem enligt olika system i stället för att försöka ringa melodier. Namnen på kapitlen i boken anspelar också på klockringningens olika termer på ett vitsigt sätt.
Boken utspelar sig på Fenlandet i östra England - ett låglänt landskap utdikat med kanaler - där lord Peters bil havererar och han och Bunter får stanna hos kyrkoherden i den närmaste byn. Kyrkoherden är klockringningsfanatiker och har planerat en klockringning den följande natten, som är nyårsnatten, men den är på väg att gå om intet eftersom några av deltagarna blivit sjuka. Lord Peter rycker in och blir på så sätt inblandad i händelserna i den lilla byn.

Inga kommentarer: