2012-01-08

Causa mortis av Elias Palm

Detta är andra boken om Ella Andersson, som är rättsläkare. Den första, Corpus delicti, recenserade jag förra månaden och då skrev jag att jag ville läsa nästa bok också. Denna bok är också spännande, och man får fortsatta inblickar i hur rättsläkare arbetar. Ella blir tillfrågad om att utföra ett konsultuppdrag för en internationell organisation och det visar sig att detta uppdrag har koppling till ett av fallen som Ella arbetar med i sitt ordinarie arbete. När Ella följer de olika trådarna i fallen visar det sig att det finns kopplingar till hennes egen släkt också och hon fortsätter forska i sin fars öde.

Inga kommentarer: