2012-06-14

Steve Jobs - en biografi av Walter Isaacson

Detta är en intressant biografi om en intressant person. Man får följa Steve Jobs hela liv. Biografin är ganska lång, men det är ändå underhållande att läsa om utvecklingen av MacIntosh-datorer, iPad, IPhone m.m. Steve Jobs kan inte ha varit lätt att komma överens med eftersom han alltid gick sin egen väg, men detta avspeglas också i produkterna han var med om att skapa, som blev annorlunda än samtida liknande produkter.
Det jag saknar mest är bilder på produkterna han var med om att utveckla. Det finns ett bildparti i boken, men det är mest familjefoton.

Inga kommentarer: