2011-10-28

Himlen omfamnar jorden av Åsa Molin

Denna bok har vi läst i en grupp, under en tid, och diskuterat de olika avsnitten allt eftersom. De olika avsnitten följer styckena i Vår fader och tar upp olika aspekter på dessa, förklarar en del ur ett historiskt perspektiv och visar på illustrationer i vår egen samtid. Författaren, Åsa Molin, verkar engagerad och skriver på ett medryckande sätt. På Internet finns ett dokument med frågor till de olika avsnitten, som man kan använda som underlag för diskussionerna i gruppen (om man, som vi, är flera som läser boken samtidigt och träffas och diskuterar). Denna bok fungerar som sagt bra för diskussioner i grupp och avsnitten är lagom långa att läsa mellan diskussionsträffarna, men självklart kan man läsa boken på egen hand också.

1 kommentar:

Boktokig sa...

tack! Den ska jag försöka komma ihåg!