2011-09-26

En osalig ande Berättelsen om Axel Munthe av Bengt Jangfeldt

Axel Munthe levde 1857 till 1949 och är mest känd som livmedikus till drottning Victoria och som författare till bästsäljaren "The Story of San Michele" (skrevs först på engelska och översattes senare till svenska som "Boken om San Michele"). I Bengt Jangfeldts omfattande biografi, som bland annat bygger på bevarade brev, dagböcker, memoarer m.m., växer bilden av en mångsidig och bitvis motsägelsefull man fram.  
Hela biografin är intressant, men den sista delen är lite tyngre att läsa, eftersom den präglas av Munthes grubblerier över döden (eller Döden, som han själv föredrog att skriva det). Mest fascinerande är det att läsa om hans liv och hur han med jämna mellanrum drog sig tillbaka till Capri, och att få veta mer om hur pass sann "Boken om San Michele" är - den sades vara delvis självbiografisk, men ändå sväva någonstans mellan fiktion och verklighet.
Inför en resa till bl.a. Capri en vår för några år sedan, läste jag om Axel Munthe och San Michele och efter att ha besökt ön fick jag tag på "Boken om San Michele". Vill man, som jag, veta mer om Axel Munthe och hans liv, rekommenderar jag med varm hand denna biografi, som jag upplever som heltäckande och välskriven.

Inga kommentarer: