2012-09-11

Den sjunde dagen av Stefan Einhorn

Huvudpersonen i boken för åtta samtal med sin far, som är döende. Samtidigt händer mycket i huvudpersonens liv. Samtalen med fadern har sitt ursprung i den judiska visdomen och pappan berättar om kunskap som förts vidare från generation till generation. Huvudpersonen är dock väldigt skeptisk till dessa samtal i början, men dras med alltmer efter hand som de pågår och det är samma sak för mig som läsare. Det är intressanta samtal som får en att fundera vidare.
Det är dock en sak som stör mig genom hela boken och det är att författaren skriver "sen" i stället för "sedan". I övrigt gillar jag boken.

Inga kommentarer: