2012-07-10

En helt annan sång av Ylva Eggehorn

Den här boken består av en blandning av författarens noveller och återberättade kända sagor, som t.ex. sagan om Tummelisa, tillsammans med författarens tankar kring dessa. Boken går snabbt att läsa och man bör nog ta ett avsnitt i sänder för att ge det tid att sjunka in. Den fullständiga titeln är "En helt annan sång: livstycken för vuxna kvinnor" och boken är kanske i första hand skriven för kvinnor, eftersom den mest handlar om kvinnor, men jag kan inte se varför inte män också skulle kunna läsa den med god behållning.

Inga kommentarer: