2012-05-13

Väder, vind och livets allvar av Martin Lönnebo och Tomas Sjödin

Detta är en brevväxling mellan Martin Lönnebo och Tomas Sjödin, ungefär som ett samtal mellan två vänner, som pågår under ett halvår. Bägge har barn med funktionshinder och en del av frågorna cirkulerar kring detta, men mycket glider in på den egna livshistorien, minnen, vänskap, tron m.m. Boken känns väldigt personlig, samtidigt som många av frågorna de diskuterar är sådana frågor som berör många.

Inga kommentarer: