2012-05-19

Gravid för första gången av Carolina Gäbel m.fl.

Detta är en faktaspäckad bok, där det intressantaste kapitlet är det där man följer utvecklingen under de fyrtio graviditetsveckorna. Boken verkar vara omarbetad nyligen och beskriver att vänta barn, att föda barn och den första tiden med barnet, utifrån svenska förhållanden. Eftersom jag inte läst några andra böcker i den här genren är det svårt att jämföra, men den ger ett gott helhetsintryck.

Inga kommentarer: