2011-12-08

Ljusets dotter av Elisabet Nemert

Denna bok är en historisk roman som utspelas i Sverige, nära Stockholm, på 1700-talet. Huvudpersonen, Maria Wessman, är en ung, utstött flicka, som visar sig vara musikaliskt begåvad. Hennes uppväxt är präglad av ett olyckligt hem, där hennes far misshandlar hennes mor. Hennes äldste bror tar moderns och Marias parti, men tvingas flytta hemifrån tidigt. Mellanbrodern, däremot, beundrar fadern och går i hans fotspår. Under tiden boken utspelas hinder det hända mycket med flera av personerna i boken.
Jag tyckte om boken och språket i den. Till viss del liknar den tidigare böcker av Elisabet Nemert, men hennes böcker utspelas i olika historiska miljöer, så det är ändå intressant att fortsätta läsa dem. En del har kritiserat hennes böcker om kvinnor som vill vara självständiga och tänker feministiskt i tider då feminismen inte var uppfunnen, men dessa tankar måste ha funnits hos kvinnor redan innan de slog igenom på bredare front, tror jag, så det stör inte mig.

Inga kommentarer: